Youta Tsuruoka

Youta Tsuruoka
visibility
0
forum
0
Аниме
star_border
star_border
star_border
star_border
star_border
0
sentiment_neutral
0
TV сериал
2024
star
star
star
star
star_half
8.6
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.8
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.8
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.7
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_half
8.9
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_half
8.4
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.7
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.8
sentiment_neutral
0
TV сериал
2018
star
star
star
star
star_border
7.6
sentiment_neutral
0
Фильм
2018
star
star
star
star
star_half
8.2
sentiment_neutral
0
TV сериал
2018
star
star
star
star
star_half
8.7
sentiment_neutral
0
Фильм
2017
star
star
star
star
star_border
7.8
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.7
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.6
sentiment_neutral
0
TV сериал
2016
star
star
star
star
star_half
8.3
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.6
sentiment_neutral
0
Фильм
2016
star
star
star
star
star_half
8.9
sentiment_satisfied
1
star
star
star
star
star_border
7.5
sentiment_neutral
0
star
star
star
star_half
star_border
6.8
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.9
sentiment_neutral
0
star
star
star
star_half
star_border
6.7
sentiment_neutral
0
TV сериал
2015
star
star
star
star
star_half
8
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_half
8.1
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.7
sentiment_neutral
0
TV сериал
2014
star
star
star
star
star_border
7.6
sentiment_neutral
0
TV сериал
2013
star
star
star
star
star_border
7.7
sentiment_neutral
0
TV сериал
2013
star
star
star
star
star_border
7.3
sentiment_neutral
0
TV сериал
2011
star
star
star
star
star_half
8.5
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_half
8.6
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.2
sentiment_neutral
0
star
star
star
star_half
star_border
6.5
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.5
sentiment_neutral
0
TV сериал
2009
star
star
star
star
star_half
8.9
sentiment_neutral
0
star
star
star
star
star_border
7.9
sentiment_neutral
0
TV сериал
2008
star
star
star
star
star_border
8
sentiment_neutral
0
TV сериал
2007
star
star
star
star
star_border
8
sentiment_neutral
0
TV сериал
2006
star
star
star
star
star_border
7.8
sentiment_neutral
0
Спешл
2005
star
star
star
star
star_border
7.3
sentiment_neutral
0
TV сериал
2005
star
star
star
star
star_border
7.3
sentiment_neutral
0
Комментарии
Нет комментариев